Da er resultatene fra VestfoldLab over vannkvalitet i de forskjellige vannene i Åselvavassdraget kommet. Prøvene ble tatt september 2022 og analysert i november.

Effekten av surhet på forskjellige fisketyper kan du lese her

Vann Surhetsgrad i pH
Holmevann 6,17
Steinveggvatnet 6,85
Fiskeløysingen nedre berg  6,52
Neverfanten  7,10
Fiskeløysingen Aasen 6,59
Svarttjørn 6,32
Flætjørn  4,73
Veslatjørn 6,55
Grunntjørn  6,67
Donkelivatn  6,52