Noen har syntes det har vært vanskelig å finne fram i tussmørket når de har gått inn til hytta nattestid på høsten. Ikke så underlig :)

Nå har jeg fått gjort noe med dette ved å få lov av grunneier til å sette opp et skilt på turstien som viser retningen til Holmevann. Jeg har tenkt å sette det opp akkurat der stien skiller seg og blir litt utydelig, ca 50-100m før hytta midt på myren (tilhørende Schulz).

Skiltet fra SkiltMax blir produsert i aluminium og seende slik ut

Skilt