Fra oktober til februar sliter vi med at det i lange perioder kan være veldig lite sol som treffer solcellepanelene våre. Vinkelen på solen er mye lavere slik at mindre energi blir samlet opp, det er færre timer i døgnet med sol, det er færre dager med blå himmel og sol og solcellepanelene har en tendens til å snø ned. Alt i alt gjør det at en typisk desemberuke kan innbringe så lite som 5%-10% av en typisk juliuke. Den eneste måten å kompensere for dette på blir å lade batteriene med aggregatet vårt - noe som både er bråkete og medfører en del komplikasjoner med tanke på utleie.

I lang tid har vi derfor planlagt å få satt opp en liten vindgenerator som kan generere strøm i den perioden det ikke er nok sol. Sommerstid er det lite vind og mye sol, og vinterstid er det mye vind og lite sol. I tillegg genererer den strøm når solen er gått ned.

Sol og vind er altså en perfekt kombinasjon der de komplementerer hverandres svakheter og styrker. Vi hadde gjort mye research, og fikk kjøpt inn en Rutland 910, som har den gunstige kombinasjonen av å være kjempestille og utrolig robust. Når det blåser hardt vil den automatisk vippe seg selv sidelengs så den ikke blir skadet av vinden. Og kraftig vind har vi nok av på høyfjellet!

Så i desember 2018 fikk jeg kjørt inn vindgenerator, 6m stålrigg og ny regulator med tanke på å sette det opp til sommeren. Dette kunne bli bra! Men jeg er også lovlydig, og var klar over at en slik installasjon var søknadspliktig - uansett hvor lite synlig. Området er nemlig regulert til LNF2 i Sigdals kommuneplan, hvilket innebærer meget strenge begrensninger: essensielt fullt byggeforbud. Vi håpet jo at man ville se at det var gunstig å bytte ut bråkete aggregatkjøring i fjellheimen med et stille og nesten usynlig alternativ, men i juli uttalte Fylkesmannen i Viken seg klart negativt til søknaden vår. De mente at det ville gi en presedens-virkning som kunne medføre en økning av flaggstenger o.l. på hytter i kommunen, noe som ville øke den privatiserende effekten. Dette var ikke noe avslag i seg selv, men signalet til kommunen var såpass sterkt at vi skjønte det ikke var noen vits å gå videre med dispensjasjonen til behandling i kommunestyret - noe som ville kostet oss nesten 25 tusen kroner. Så vi trakk søknaden.

Vindkraft; adieu. Stort aggregat; velkommen

Det var leit at Fylkesmannen ikke så at dette var et positivt miljøtiltak, hvilket gjør at vi måtte finne andre måter å løse problemet med å ikke ha nok energi. Så nå har vi gått til innkjøp av et brukt Honda EU 30is aggregat med fjernstart - 3x kraftigere enn vårt gamle. I tillegg har jeg anskaffet et ekstra Concorde Sun Xtender PVX-2580L. Da har vi forhåpentligvis doblet batterikapasiteten også, som bør hjelpe.