Det nye Cinderella-toalettet ble dessverre ødelagt i går :-( Det er litt uklart akkurat hva som skjedde, men hendelsesforløpet var noe slik:

  1. Etter en “runde” fikk leieboerne “ERROR BURNER SYSTEM”
  2. Noen måtte på do etter dette, og da kom papirposen i klem som gjorde at man fikk en ny feilmelding.
  3. Jeg kom opp og prøvde fikse problemet med posen i klem. Fulgte instruksjonene som sa man skulle helle på litt vann til slutt.
  4. Fordi det allerede var ganske fullt der nede av ubrente poser rant det over (blærgh!). Jeg fikk den jobben.
  5. Når alt var ryddet og rent igjen kom igjen feilmeldingen med feil på brennersystemt (1.).

Når alt kom til alt måtte jeg bare fikse en backupløsning siden det var flere som skulle komme den kommende uken. Så i dag var jeg innom Solbua i Prestfoss og skaffet et enkelt campingtoalett. Bruksanvisning med video som forklarer hvordan alt fungerer finner man i et Google Foto-album jeg har opprettet. Der viser jeg også hvor det tømmes ved hytta :)

Addendum, januar 2020

Det viser seg at dassen ganske enkelt var feilinstallert av installatøren. Cinderella kommer i flere utgaver, og 230V varianten har et kraftigere luftesystem enn gassvarianten som kun har en liten vifte som går på 12V. Produsenten har derfor en installasjonsveiledning som krever at man følger installasjonen til punkt og prikke, og den avviker litt fra “standardvarianten” for 230V:

  • det er ikke lov med noen knekker/vinkler på lufterøret utover T-stykket
  • man må ha montert ekstra luftinntak, f.eks. under toalettet
  • man må bruke medfølgende pipehatt

Installatøren hadde installert mange av den opprinnelige typen og tenkte at det var samme opplegg her, så det ble tatt noen snarveier som dessverre førte til dårligere ventilasjon enn doen var designet for. Så fort doen ble testet på lab under riktige forhold var feilen borte.

Doen blir transportert opp i vinter, men det er ikke ventet at den er ferdig (riktig installert) før juni 2020.

Addendum, juli 2020

Nå er dassen installert og fungerer etter jeg laget ny pipe <3